Series by country

Asahi - 2013 - Japon - Puella Magi Madora Magica (4)
Asahi - 2014 - Japon - Mitsuya - One Piece (4)
Asahi - 2016 - Japon - Tokyo 2020 (12)
Asahi - 2018 - Japon - Go for 2020 (4)
Asahi - 2018 - Japon - Japan Special (4)
Asahi - 2019 - Japon - Wonda - Lupin (12)
Asahi - 2019 - Japon - Wonda Morning Shot - Lupin (12)