Details of a can - Hertog Jan

Brand:

Hertog Jan

Countries:

  • Netherlands

Size:

330ml

Year:

2014

Barcode:

Material:

ER TRADITIONEEL NATUURZUIVER BIL GEBROUWEN TER ERE VAN HERTOG'JAN VAN BRABAN BRABANT (1252-1294) GEBROUWEN TER ERE VAN'HERFOG-JAN VAN BRABANT (1252-12941 - TRADITIONEEL NATUURZUVER BIER. TRADITIONE EL NATUURZUIVER BIER- descorces Vatien Hertog Jan Hertog Jan tste Traditioneel Natuurzu iver Bier ler Bier neel s t sta shias Traditioneelstawch Natuurzuiver Bier GEBROUWEN TRADITIONEEL GEBROUWEN TRADITIONEEL GEBROUWEN TUIVER UIT NATUURZUIVER UIT NATUURZUIVER WATER, GESELECTEERDE GRANEN, ERDE GRANEN. AZERHOP BIERGIST EN SAAZERHOP BIERGIST EN SAAZERHOP 00 e33clL KOEL BEWAREN TEN MINSTE HOUDBAAR TOT EINDE: (alu) BIER CAT. I ZIE ONDERZIJDE BLIK ALC. 5,1% VOL. RZUIVER MADIHIONEER ZORG EN PASSIE, VAKMANSCHAP EN ERVARING. DURVEN WACHTEN OP HET PERFECTE MOMENT.BIJ DE OOGST ÉN BIJ HET BROUWEN. ZO KRIJGEN WIJ DE BESTE INGREDIËNTEN EN U HET BESTE BIER. M4AA27B 51014270 HOOGSTPERSOONLIJK. VOOR MEER INFORMATIE: INGREDIENTEN: WATER, GERSTEMOUT, MAYS, GERST, HOP. VOEDINGSWAARDE PER 100 ML: 186KJ/44 KCAL, EIWIT 0.46. KOOLHYDRATEN 3,4G, VET OG. HERTOG JAN BROUWERIJ, POSTBUS 4335, 5944 ZG, ARCEN. BEL NAAR: 0800-0230375 (GRATIS) OF WWw.HERTOGJAN.NL. RADITIO

THERE IS TRADITIONAL NATURAL PURE BIL BREWED IN HERITAGE OF DUKE'JAN VAN BRABAN BRABANT (1252-1294) BREWED IN HONOR OF'HERFOG-JAN VAN BRABANT (1252-12941 - TRADITIONAL NATURAL BEER. TRADITIONAL EL NATURALLY PURE BEER decorces vessels Duke Jan Duke Jan tst Traditional Naturally pure Bier ler Bier neel s t sta shias Traditional stawch Natural Pure Beer BREWED TRADITIONALLY BREWED TRADITIONALLY BREWED TUIVER FROM NATURAL PURE FROM NATURAL PURE WATER, SELECTED GRAINS, EARTH GRAINS. AZERHOP BEER YEAST AND SAAZERHOP BEER YEAST AND SAAZERHOP 00 e33clL KEEP COOL USE BEFORE TILL END: (alu) BEER CAT. I SEE BOTTOM CAN ALC. 5.1% VOL. RCLEAN MADIHIONEER CARE AND PASSION, CRAFTSMANSHIP AND EXPERIENCE. DARE TO WAIT AT THE PERFECT TIME. AT HARVEST AND WHEN BREWING. SO WE GET THE BEST INGREDIENTS AND YOU THE BEST BEER. M4AA27B 51014270 HIGHLY PERSONAL. FOR MORE INFORMATION: INGREDIENTS: WATER, BARLEY Malt, MAYS, BARLEY, HOPS. NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML: 186KJ/44 KCAL, PROTEIN 0.46. CARBOHYDRATES 3.4G, FAT OG. HERTOG JAN BREWERY, PO BOX 4335, 5944 ZG, ARCEN. CALL: 0800-0230375 (FREE) OR WWw.HERTOGJAN.NL. RADITIO

Comments