Details of a can - Coca-cola

Brand:

Coca-cola

Countries:

  • Turkey

Size:

330ml

Year:

2015

Barcode:

Material:

Other cans from same set:

ndekiler: Su, şeker veya frukter glikoz şurubu, karbondioksil, anklendirici (karamel), asitliği düzenleyici (tosforik asit), Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için): aCola. 330 ml e Kola Kafeln içerir 0,0 g Protein: 0,0 g Sodyum: 11,2 g 0,0 g 0,09 0,0g Enerji: 45 kcal (188,4 kJ) Lif: Yağ: Doymuş yağ: Karbonhidrat: 11,2 g Seker: 1kutu (330 ml) ürünün günlük karşılama miktarı Şeker Toplam Yağ Doymuş Yağ Sodyum Enerji 149 kad 37,0, %41 0% %0 "Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa, fiziksel aktiviteye ve diğer faktöriere göre değişebilir. Coca-Cola iletme Kayıt Numaraları: Bursa (BRS) TR-16-K-009424, Mersin (MRS) TR-33-K-008236. Uretim yeri kısaltmaśı ambalaj üzeriné kodlanmıştır. Uni Urelim tarihi ve saati kutúnun altındadır ve parti numarası yerine geçer. TasTavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) kutunun åltındadır. A Alkolsüz İçecekler Tebliği'ne uygun jelimiştir. Üretici: Coca-Cola içecek A.Ş. E Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 SAT 3476 Umraniye/ İstanbul. The The Coca-Cofa Company'nin izni ile i ietlmiştir. Menşei: Türkiye 9 2015 THE COCA-COLA COMPANY Ca Coea-Cola letişim Merkezi: 4 30 40 -0 850 201 30 40 Coke. MERAK ETTİM! ÇEVKO WAKFI UYESici Orcolaturiye.com/merakettim 444 30 40 ALU TM 1kutu = 330 ml 149 kcal SOĞUK İÇİNİZ 600 196600O|00067 Z 152G11B

Contents: Water, sugar or fructer glucose syrup, carbon dioxide, acidifier (caramel), acidity regulator (tosphoric acid), Energy and Nutrients (per 100 ml): aCola. 330 ml Coke Contains caffeine 0.0g of Protein: 0.0 g Sodium: 11.2g 0.0 g 0.09 0.0g Energy: 45 kcal (188.4 kJ) Fiber: Oil: Saturated fat: Carbohydrate: 11.2g Sugar: Daily coverage amount of 1 box (330 ml) product Sugar Total Fat Saturated Fat Sodium Energy 149 female 37.0 41% 0% 0% "The values are calculated over 2000 kcal/day, may vary according to age, physical activity and other factors. Coca Cola Forwarding Registration Numbers: Bursa (BRS) TR-16-K-009424, Mersin (MRS) TR-33-K-008236. The abbreviation of the place of manufacture is coded on the packaging. The Uni Urelim date and time are at the bottom of the box and replace the batch number. The recommended consumption date (TETT) is on the bottom of the box. A Compliant with the Communiqué on Non-Alcoholic Drinks gelled. Manufacturer: Coca-Cola Beverage Inc. Esenkent Mah. Lighthouse Street No: 4 SAT 3476 Umraniye/ Istanbul. the Courtesy of The Coca-Cofa Company i have been added. Origin: Turkey 9 2015 THE COCA-COLA COMPANY Ca Coea-Cola Contact Center: 4 30 40 -0 850 201 30 40 Coke. CURIOSITY I DID! ÇEVKO WAKFI MEMBER Orcolaturiye.com/meraktim 444 30 40 ALU TM 1box = 330ml 149 kcal DRINK COLD 600 196600O|00067 Z 152G11B

Comments