Details of a can - Dock

Brand:

Dock

Countries:

  • Poland

Size:

500ml

Year:

2003

Barcode:

Material:

PIWO JASNE SNE PASTERYZOWANE 28.06.2004 03 DOBRY HOM OR DOBR H OBRY SMAK LIGHT BEER LIG LIGHT BEER 1,75 zł AS sugerowana cena Piwo jasne Piu o wyważonym O wyw HMT smaku i subtelnym sulbi aromacie aro DOCK chmielu uzy uzyskanym Mark 0 dzięki 0 rade nouwna nowoczesnej tech technologii produkcji pro i bogatej wiedzy piwowarów. XX pwor my alu R. pOpoj. 500 ml NE PASTERYZOWANE LIGHT BEER Piwo jasne, alk. max 4,7% obj., PN-A-79098, pasteryzowane, temp. przechowywania 2-16°C. Skład: woda, słód, chmiel, przeciwutleniacz: wit. C (E-300). BROWAR ŁOMŻA Sp. z 0.0., 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121. Nr partii/Najlepiej spożyć przed końcem: dane na puszce. Hane 5OZS nd e

BRIGHT DREAMS PASTEURIZED BEER 28.06.2004 03 GOOD HOM OR GOOD H BITTER TASTE LIGHT BEER LIG LIGHT BEER PLN 1.75 AS suggested price Light beer Piu about balanced About HMT taste and subtle sulbi aroma aro DOCK hops yield obtained Mark 0 thanks 0 would do it nouwna modern tech technology production pro and rich knowledge brewers. XX pwor we alu R. after room 500 ml NE PASTEURIZED LIGHT BEER Light beer, max. 4.7% vol., PN-A-79098, pasteurized, storage temperature 2-16 ° C. Ingredients: water, malt, hops, antioxidant: vit. C (E-300). BROWAR ŁOMŻA Sp. z 0.0., 18-402 Łomża, ul. Poznanska 121. Lot number / Best before end: data on the can. Hane 5OZS nd e

Comments